Skip to content

Chromatograficzne, ultrawiracyjne i powiązane badania fibrynogenu – Baltimore

2 miesiące ago

308 words

Chromatograficzne, ultrawiracyjne i powiązane badania fibrynogenu u pacjenta z wrodzonym zaburzeniem fibrynogenu (fibrynogen – Baltimore . dostarczyły dowodów na różnice strukturalne w stosunku do normalnej chromatografii z wymywaniem gradientowym dietyloaminoetylo-celulozy (DEAE-celuloza) wykazała dwa główne piki w wzór elucji fibrynogenu Baltimore, jak miało to miejsce w przypadku prawidłowego fibrynogenu, jednak pierwszy pik fibrynogenu Baltimore był nieco szerszy i bardziej symetryczny i został wymyty znacznie później w chromatogramie niż odpowiadający pik normalnego fibrynogenu. występował na ramieniu wznoszącej się kończyny 1, co sugeruje obecność chromatograficznie normalnego fibrynogenu. Określenie czasu trombiny wyeluowanych frakcji kolumny z chromatogramu fibrynogenu propositus potwierdza ten wniosek, demonstrując, że fibrynogen z rosnącej części piku zachował się funkcjonalnie bardziej jak normalne t han, który później na chromatogramie. Chromatogramy mieszanin propositus i prawidłowego fibrynogenu potwierdziły zdolność tej techniki do odróżniania fibrynogenu normalnego od Baltimore. Chromatogramy fibrynogenu wyizolowane z dwóch dotkniętych córek wykazały charakterystyczne zwiększone anionowe wiązanie fibrynogenu piku 1. Eksperymenty prędkości sedymentacji wskazywały, że So20, [unk] fibrynogenu Baltimore było nieco większe (8,13S wobec 7,85S) niż normalna frakcja I-4. Różnice w zależności od stężenia (- 0,65 c vs. – 1,30 c dla normalnego) współczynnika sedymentacji można częściowo przypisać różnicom przestrzennym konformacji. Doświadczenia przesiewania molekularnego w żelach akryloamidowych wskazywały, że masa cząsteczkowa frakcji I-2 propositusa była w przybliżeniu taka sama jak w przypadku normalnego fibrynogenu o porównywalnej rozpuszczalności (tj. I-4, ciężar molowy 325 000). Badania widm UV, stosunków tyrozyny / tryptofanu, kwasu sialowego i zawartości heksozy oraz aminokwasów końca N nie wykazywały istotnych znaczących różnic w stosunku do normalnej frakcji I-4.
[patrz też: przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne z nfz, surfbary, choroba parkinsona ćwiczenia ]
[przypisy: kaufland nysa godziny otwarcia, surfbary, niedoczynność tarczycy u psa ]