Skip to content

Czynnik reumatoidalny (RF) i anty-cytrulinowane przeciwciała peptydowe (ACPA)

3 miesiące ago

152 words

Podobny obrazZ wcześniejszych doniesień z badań dowiedzieliśmy się, że czynnik reumatoidalny (RF) i anty-cytrulinowane przeciwciała peptydowe (ACPA) można znaleźć we krwi obwodowej osobników> 10 lat przed rozwojem autoskładkowego reumatoidalnego zapalenia stawów.
Badania prowadzące do rozpoznania tej fazy autoimmunizacji ogólnoustrojowej potwierdziły nie tylko pogląd, że proces patogenetyczny może nie zostać zainicjowany w stawie, ale stworzyło możliwość potencjalnego opóźnienia klinicznego początku choroby poprzez ukierunkowaną interwencję w tej wczesnej fazie.
Komórki B odgrywają kluczową rolę w tym procesie, ponieważ oprócz bycia poprzednikami komórek wytwarzających immunoglobuliny, w tym RF i ACPA, komórki B są wydajnymi komórkami prezentującymi antygen, mogą aktywować komórki T w kontekście sygnałów kostymulujących i wytwarzają komórki różnorodność cytokin.
Rzeczywiście, terapia celowana na komórki B jest skuteczna zarówno we wczesnej, jak i późnej fazie RZS.

[więcej w: polski bux, choroba parkinsona ćwiczenia, myśli samobójcze depresja ]