Skip to content

Dowody na ograniczenie genetyczne w hamowaniu erytropoezy przez unikalny podzbiór limfocytów T u ludzi.

3 miesiące ago

327 words

Wcześniej wykazano zahamowanie erytropoezy przez limfocyty pacjentów z zespołem limfoproliferacyjnym limfocytów T i czystą aplazję erytrocytów. Aby zbadać naturę komórki supresorowej i możliwe ograniczenia genetyczne tej supresji, zbadaliśmy pacjenta z ciężką niedokrwistością, powiększeniem śledziony, limfocytozą i aplazją erytrocytów. 3-miesięczny cykl doustnego cyklofosfamidu w małej dawce osiągnął całkowitą remisję przez ponad 12 miesięcy. Powierzchniowy fenotyp jego limfocytów analizowano za pomocą przeciwciał przeciwko rodnikom, różnicowaniu i specyficznym dla aktywacji antygenom powierzchniowym. Komórki eksprymowały dojrzałe antygeny komórek T T3, T8 i T11, podczas gdy nie miały Tl. Niedojrzałe limfocyty T, komórki B i specyficzny dla monocytów antygen Mo2 były nieobecne, podczas gdy Mo1, antygen związany z monocytami, normalnie nie wyrażany na komórkach T, był obecny. Występowały również T10 i Ia wyrażone jako antygeny aktywacyjne. Komórki poddane kriokonserwacji w momencie diagnozy rozmrożono i hodowano razem w skrzepie osocza z próbkami szpiku z remisją pacjenta w stosunku limfocytów T / szpiku kostnym 1: i 2: 1. Występowało prawie 90% supresji ekspresji jednostek tworzących kolonie erytroidalne i 60% supresji ekspresji jednostek tworzących erytroid w stosunku 2: komórek T do szpiku kostnego i nieco mniejszego tłumienia przy 1: 1. Ekspresja progenitorowa granulocytów / makrofagów nie uległa zmianie. Różnicowanie progenitorowe erytroidów w szpikach dwóch identycznych rodzeństwa HLA było podobnie tłumione. Komórki hodowano razem ze szpiakami dziewięciu niespokrewnionych dawców w celu zbadania potencjalnego ograniczenia genetycznego tego supresji. Tłumienie kolonii równe tłumieniu obserwowanemu w szpiku pacjenta i jego rodzeństwa stwierdzono w badaniach dwóch częściowo identycznych osobników HLA. Nie wykryto supresji we współhodowli szpiku z dwoma całkowicie odmiennymi osobnikami HLA. Wyniki te pokazują, że supresja erytropoezy przez unikalny podzbiór limfocytów T8, Mo1, Ia-dodatnich wyizolowanych od pacjenta z limfocytozą i aplazją erytrocytów jest genetycznie ograniczona.
[więcej w: kwiaty czarnego bzu syrop, niezdiagnozowana cukrzyca, smoothie z selera naciowego ]
[więcej w: kontrabanda cda, rezonans magnetyczny bełchatów, wymioty i biegunka u psa ]