Skip to content

Hemoglobina Indianapolis (beta 112 [G14] arginina). Niestabilny wariant łańcucha beta wytwarzający fenotyp ciężkiej beta-talasemii.

2 miesiące ago

349 words

Hemoglobina (Hb) Indianapolis jest wyjątkowo niestabilnym wariantem łańcucha beta, występującym w tak małych ilościach, że był niewykrywalny zwykłymi technikami. Klinicznie wytwarza fenotyp ciężkiej beta-talasemii. Badania biosyntetyczne wykazały stosunek beta: alfa wynoszący 0,5 w przypadku retikulocytów i około 1,0 w szpiku po inkubacji przez godzinę. Wyniki te, podobne do obserwowanych w typowej heterozygotycznej beta-talasemii, sugerują, że betaIndianapolis zostało tak szybko zniszczone, że jego synteza netto była zasadniczo zerowa. Aby zbadać kinetykę syntezy globiny, przeprowadzono inkubację retikulocytów 1,25-20 min z [3H] leucyną. Stosunek betaIndianapolis: beta A w 1,25 min wynosił 0,80, co sugeruje, że beta Indianapolis syntetyzowano w normalnym tempie. Po 20 minutach współczynnik ten wynosił 0,46, odzwierciedlając szybki obrót beta Indianapolis. Duchy erytrocytów z tych inkubacji zawierały jedynie betaIndianapolis i łańcuchy alfa, a proporcja betaIndianapolis zmniejszała się z upływem czasu, co wskazuje na utratę betaIndianapolis. Badania pulsacyjne wykazały niewielkie zmiany w stosunku beta A: alfa i malejącym betaIndianapolis: alfa i betaIndianapolis: beta A z czasem. Okres półtrwania betaIndianapolis w rozpuszczalnej hemoglobinie wynosił około 7 min. Nastąpiła również szybka utrata beta-Indianapolis z błony erytrocytów. Na podstawie tych wyników można wywnioskować, że betaIndianapolis jest szybko wytrącany z rozpuszczalnej fazy komórkowej do błony, gdzie ulega katabolizacji. Heterozygoty na beta-talasemię zwykle mają minimalne nieprawidłowości hematologiczne, podczas gdy heterozygoty z betaIndianapolis, mające podobną zawartość netto łańcucha beta, mają ciężką chorobę. Wyjątkowo szybkie wytrącanie i katabolizm betaIndianapolis i wynikający z tego nadmiar łańcuchów alfa, oba powodujące uszkodzenie błony, mogą być odpowiedzialne za poważne objawy kliniczne związane z tym wariantem. Wydaje się prawdopodobne, że inne, podobne zakłócenia w sekwencji pierwszorzędowej łańcuchów polipeptydowych globiny mogą dawać wyniki kliniczne podobne do tych obserwowanych w przypadku hemoglobiny Indianapolis i tym samym wytwarzać fenotyp ciężkiej beta-talasemii.
[więcej w: akademia medyczna gdańsk przychodnia, krople na kolkę niemieckie, kwiaty czarnego bzu syrop ]
[przypisy: rezonans magnetyczny bełchatów, wymioty i biegunka u psa, kiedy dni płodne po okresie ]