Skip to content

Leki na reumatoidalne zapalenie stawów

3 miesiące ago

81 words

Podobny obrazDzięki ukierunkowanej interwencji mającej na celu wyeliminowanie klucza komórkowego do leżącego u podstaw procesu patogenetycznego, komórki B, oraz wpływanie na ich funkcję i produkty, wyniki tego badania potwierdzają zakładaną koncepcję.

W randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym wykazano, że pojedynczy wlew 1000 ritu rytuksymabu opóźnia pojawienie się klinicznych objawów zapalenia stawów u osób, u których występuje wysokie ryzyko rozwinięcia seropozytywnego RA.
[podobne: czy jestem zakochana test, skarpety kompresyjne cep, kwiaty czarnego bzu syrop ]