Skip to content

Tag: kontrabanda cda

Aktywna specyficzna immunoterapia u pacjentów z czerniakiem. Próba kliniczna z mysimi antyidiotypowymi przeciwciałami monoklonalnymi wywołanymi syngenicznym monoklonalnym antygenem o wysokiej masie cząsteczkowej-czerniakiem

2 miesiące ago

269 words

W dwóch próbach klinicznych przeciwciało monoklonalne (MAb) MF11-30, które nosi wewnętrzny obraz ludzkiego antygenu o wysokiej masie cząsteczkowej-czerniaka (HMW-MAA) podawano podskórnie bez adiuwantów pacjentom ze stopniem IV czerniaka złośliwego w dniu 0, 7 i 28. Dodatkowe iniekcje podawano, jeśli nie wykryto przeciwciał anty-antydiotypowych lub ich miano się zmniejszyło. W pierwszej fazie I badania z 16…

Interleukina 1 beta indukuje tworzenie tlenku azotu przez komórki beta oczyszczone z wysepek Langerhansa z gryzoni. Dowody na obecność komórek beta jako źródła i miejsca działania tlenku azotu.

2 miesiące ago

337 words

Tlenek azotu został ostatnio uznany za cząsteczkę efektorową, która pośredniczy w indukowanym przez IL-1 beta hamowaniu stymulowanej glukozą wydzielania insuliny i niszczeniu komórek beta. Wysepka trzustkowa reprezentuje heterogenną populację komórek zawierającą zarówno komórki endokrynne (beta- [insulinę], alfa-] glukagon], gamma [somatostatynę] i komórki wydzielające PP- [polipeptyd]), jak i komórki nieendokrynne (fibroblasty, makrofagi, śródbłonek i komórki dendrytyczne).…

Limfocyty szpiku ludzkiego. I. Dystrybucja subpopulacji limfocytów w szpiku kostnym zdrowych osób.

2 miesiące ago

327 words

Badanie to przeprowadzono w celu określenia proporcji i odporności immunologicznej in vitro populacji limfocytów w szpiku kostnym zdrowych ludzi. Stosunkowo czyste jednojądrzaste zawiesiny komórek uzyskano z aspiratów szpiku kostnego przez liniowe wirowanie w gradiencie sacharozy. Jednoczesne próbki krwi obwodowej i szpiku kostnego od każdego osobnika badano pod kątem markerów powierzchni limfocytów i odpowiedzi na mitogen.…