Skip to content

Tag: kwiaty czarnego bzu syrop

Leki na reumatoidalne zapalenie stawów

2 miesiące ago

81 words

Dzięki ukierunkowanej interwencji mającej na celu wyeliminowanie klucza komórkowego do leżącego u podstaw procesu patogenetycznego, komórki B, oraz wpływanie na ich funkcję i produkty, wyniki tego badania potwierdzają zakładaną koncepcję. W randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym wykazano, że pojedynczy wlew 1000 ritu rytuksymabu opóźnia pojawienie się klinicznych objawów zapalenia stawów u osób, u…

Infekcja paragrypy 3 blokuje zdolność agonisty receptora beta adrenergicznego do hamowania indukowanego antygenem skurczu świnki morskiej izolowanej drogi oddechowej

2 miesiące ago

346 words

Świnki morskie, aktywnie uczulone na owoalbuminę, zaszczepiono przez wdmuchiwanie przez nos paragrypy 3 lub pożywką do hodowli wirusa 4 d przed wykonaniem badań farmakologicznych in vitro na mięśniach gładkich tchawicy i oskrzeli. W każdym segmencie dróg oddechowych skumulowany efekt dawka-odpowiedź albuminy jaja kurzego uzyskano przy nieobecności i obecności maksymalnego skutecznego stężenia agonisty receptora beta adrenergicznego,…

Odporność komórkowa i humoralna w patogenezie nawracających opryszczek wirusowych u pacjentów z chłoniakiem

2 miesiące ago

308 words

86 pacjentów z chłoniakiem oceniano prospektywnie pod kątem klinicznych i laboratoryjnych dowodów nawrotu infekcji ospy wietrznej, półpaśca i cytomegalii w ciągu pierwszych 16 miesięcy leczenia. Odporność komórek na antygeny wirusowe zmierzono przez transformację limfocytów in vitro i produkcję interferonu. Oceniono także miana przeciwciał i niespecyficzne miary odporności komórkowej, w tym ilościowe oznaczanie limfocytów T i…

Nieprawidłowa stymulacja parathormonu aktywności alfa-hydroksylazy 25-hydroksywitaminy D-1 u myszy z hypofosfatemią. Dowody na uogólnioną wadę metabolizmu witaminy D.

2 miesiące ago

334 words

Nieprawidłowa regulacja metabolizmu witaminy D jest cechą krzywej HF związanej z chromosomem X u człowieka i mysiego homologu choroby u myszy z hipofosfatemią (Hyp). Wcześniej informowaliśmy, że zmutowane myszy mają nieprawidłowo niską aktywność 25-hydroksywitaminy D-1 alfa-hydroksylazy nerkowej (1 alfa-hydroksylaza) w odniesieniu do dominującego poziomu hipofosfatemii. Aby dodatkowo scharakteryzować tę wadę, zbadaliśmy, czy aktywność alfa-hydroksylazy nerek…

Twardzina skóry: ZWIĘKSZONA BIOSYNTEZA TYPU POTRÓJNEGO I TYPU III PROKOLLAGENÓW ZWIĄZANYCH Z NIEOGRANICZONĄ EKSPRESJĄ KOLEGENANOWĄ POPRZEZ FIBROBLASTY SKÓRY W KULTURZE

2 miesiące ago

327 words

Aby ocenić potencjalne nieprawidłowości w metabolizmie kolagenu w sklerodermie układowej, ustalono linie fibroblastów skóry od pacjentów z tą chorobą i porównano je z kontrolnymi liniami komórkowymi pochodzącymi od osób zdrowych. W przypadku badań nad biosyntezą prokolagenu komórki inkubowano z [14C] proliną w pożywce uzupełnionej kwasem askorbinowym i a-aminopropionitrylem, a syntezę niezdolnej do analizowania hydroksyproliny [14C]…

Retencja kompleksu glikoproteiny IIb-IIIa w wyizolowanym cytoszkielcie płytek krwi. Efekty rozdzielnego składania płytkowych guzków pseudopodalnych i kurczliwych.

2 miesiące ago

308 words

W celu zbadania powiązania przypuszczalnego płytkowego receptora fibrynogenu (glikoproteiny IIb-III (a) z cytoszkieletem, ludzkie płytki krwi oznaczone 125I, przemyte przez filtrację żelową, aktywowano w warunkach, które umożliwiają selektywny montaż cytoszkieletu płytek krwi. aktywacja arachidonianem lub 13-octanem 12-mirystynianu forbolu (PMA) zi bez wstępnej obróbki cytochalasinem E. Aktywacja z arachidonianem generuje kompletny rdzeń cytoszkieletu (elementy pseudopodalne i…

Wieloskładnikowa analiza transportu aminokwasów w ludzkich limfocytach. Zmniejszony transport w układzie L w przewlekłych białaczkowych limfocytach B.

2 miesiące ago

365 words

Zbadaliśmy transport aminokwasów w przewlekłej białaczce limfatycznej z limfocytów B i porównaliśmy je z transportem aminokwasów w izolowanych limfocytach B z ludzkiej krwi i migdałków. Transport w układzie L mierzono 2-amino-2-karboksy-bicyklo (2,2,1) -heptanem, który jest syntetycznym aminokwasem, którego transport ogranicza się do układu L. Pobieranie aminokwasu poddano wieloskładnikowej analizie, która podzieliła całkowity wychwyt do układu…

Wypoczynek z błoną mięśni szkieletowych jako wskaźnik toksyczności mocznicowej: PROPONOWANA NOWA METODA OCENIANIA ADEKWATNOŚCI HEMODIALIZY

2 miesiące ago

259 words

Elektrochemiczne zakłócenia komórek mięśni szkieletowych w nietraktowanej mocznicy charakteryzują się wzrostem wewnątrzkomórkowej zawartości sodu i chlorków, zmniejszeniem wewnątrzkomórkowego potasu i niskim potencjałem błony spoczynkowej. W tym badaniu ponownie przeanalizowaliśmy powyższe, a ponadto zbadano wpływ hemodializy. Zbadano trzy grupy pacjentów. W pierwszej grupie 22 nieskomplikowanych pacjentów z mocznicą, u których klirens kreatyniny (Ccr) wynosił od 2…

Żółciowe wydalanie żelaza z lizosomów hepatocytów u szczurów. Główna ścieżka wydalnicza w doświadczalnym obciążeniu żelazem.

3 miesiące ago

366 words

W tych doświadczeniach ocenialiśmy rolę lizosomów hepatocytów w wydalaniu z żółcią żelaza. Ładowaliśmy szczury do żelaza, karmiąc 2% żelazem karbonylowym i zbierając żółć przez 24 godziny przez przetoki żółciowe od szczurów obciążonych żelazem i kontrolnych. U dodatkowych szczurów żółć pobrano przed i po podaniu kolchicyny. Następnie szczury zabijano, a ich wątroby homogenizowano i frakcjonowano do…

Połączone leczenie mannitolem i deferoksaminą w przypadku uszkodzenia meohemoglobinurycznego nerek i stresu rurowego utleniacza. Mechanistyczne i terapeutyczne implikacje.

3 miesiące ago

383 words

Mannitol (M) i deferoksamina (DFO) mogą ochronić przed miohemoglobinową ostrą niewydolnością nerek (MH-ARF). W tym badaniu oceniano interakcje M-DFO podczas MH-ARF w celu rozpoznania mechanizmów uszkodzenia nerek i określenia, czy M + DFO wywiera działanie addytywne lub synergiczne działanie przeciwutleniające / cytoochronne. Szczury poddane modelowi glicerynowemu MH-ARF traktowano (a) M; (b) DFO; (c) M +…